En aquest article volem explicar la figura que representa un CRM Manager en una empresa. Quines són les seves funcions principals i com t’ajudarà a fer més efectiva la teva eina per gestionar clients.

Si en tenim en compte que un CRM Online (Customer Relationship Management) és l’eina que t’ajudarà a gestionar totes les interaccions amb els teus clients, un CRM Manager serà la figura encarregada de portar aquesta tasca a bon port.

Funcions del CRM Manager

Un CRM Manager serà la figura a la teva empresa que s’encarregui de gestionar les relacions amb els teus clients. Definirà les estratègies de negoci i les tasques dirigides a la fidelització de clients.

Les principals funcions d’un CRM Manager són:

CRM Manager funciones
  • Definir i implantar els Estratègies relacionades amb la gestió de clients que tinguin com a Objectiu fomentar els relacions con los clients, nous i afavorir la fidelització dels clients.
  • Supervisar l’ús de l’eina CRM de l’empresa, per assegurar que es registren de manera efectiva totes les dades necessàries.
  • Supervisar la segmentació de clients per a realitzar campanyes de màrqueting més efectives.
  • Ajudar a implantar i gestionar l’eina CRM perquè els usuaris de l’empresa puguin fer un ús òptim de la mateixa.
  • Realitzar estudis de mercat per elaborar propostes comercials interessants d’acord a la base de dades de clients segmentada i els productes i/o serveis que comercialitzi l’empresa.

En resum podrem dir que un CRM Manager és el responsable directe d’optimitzar la teva eina CRM i dissenyar les campanyes de màrqueting dirigides a atreure i fidelitzar clients.

Que és un Analista CRM?

Un Analista CRM és un expert en l’anàlisi i la segmentació dels clients. Tenir experiència en tecnologies de la informació i de les tendències del mercat actual són un plus en els coneixements d’aquesta figura en una empresa.

➡️ ➡️   Apps per a vendes

Les seves funcions són molt similars a les d’un CRM Manager, sent aquestes més enfocades a analitzar les dades extretes i gestionar i dissenyar les campanyes de màrqueting, que a vigilar el bon ús del CRM.

Les seves funcions són molt similars a les d’un CRM Manager , sent aquestes més enfocades a analitzar les dades extretes i gestionar i dissenyar les campanyes de màrqueting, que a vigilar el bon ús del CRM.

En moltes ocasions les funcions d’un Analista CRM i un Manager CRM són les mateixes i una figura solapa l’altra.

Tots dos perfils han d’estar versats en el Màrqueting Relacional (Pots consultar què és el Màrqueting Relacional en l’enllaç que us deixem) i en el Màrqueting Digital. A més d’això és recomanable que tingui experiència en comunicació i TICs per a realitzar campanyes excel·lents.

Un analista CRM serà la figura capaç de recopilar la informació real i de qualitat que necessites dels teus clients, segmentar i analitzar-la per dissenyar campanyes que puguin resultar interessants a target al qual van dirigides.

Identificar patrons de compra en funció de la tipologia del client, impulsar mesures permillorar l’experiència del client i suport a la creació de campanyes, seran algunes de les principals funcions que han de desenvolupar els analistes CRM.

CRM: l’eina del Manager o Analista

Un CRM Online es la eina essencial per al desenvolupament de les funcions del Analista o del Manager CRM.

D’ella s’extrauran les dades per analitzar les campanyes a realitzar. Necessitaran de dades externes (estudis de mercat, perfils socials, adwords, google analytics, …) per completar la informació necessària.

Gràcies a les dades externes podrà definir millor la segmentació de clients en la seva eina CRM, quines dades seran rellevants d’extreure per tipus de client i quines ofertes ha de realitzar.

➡️ ➡️   La funció de les Apps en el dia mundial de la Capa d'Ozó

És per això que les empreses analitzen molt a consciència quina eina CRM els és més convenient implantar a la seva empresa. Han de tenir en compte quin tipus de segmentació els permetrà realitzar cadascuna d’elles, per decidir-se en la contractació d’una o una altra.

Serà responsabilitat del CRM Manager conèixer l’eina amb detall per implantar-la amb èxit en l’empresa i per poder treure-li tot el partit. Només així podrà desenvolupar les seves tasques i funcions.

CRM Manager funciones
CRM Manager funciones