uSell CRM és una eina viva, que avança constantment. Per això estudiem quines funcionalitats poden resultar més interessants als nostres clients i les desenvolupem.

Aquesta última actualització de l’aplicació Web i de l’App comporta dos grans funcionalitats que us explicarem a continuació:

Contenido

Apartat de Descomptes i Recàrrecs

Sabem que les empreses, en ocasions, poden oferir descomptes als seus clients per intentar tancar més vendes.

Aquesta nova funcionalitat ofereix als usuaris administradors de uSell CRM la possibilitat de configurar uns descomptes (i recàrrecs) que poden aplicar-se en funció d’uns paràmetres que ells mateixos estableixen. D’aquesta manera es mantenen els marges de benefici desitjats en les vendes a la vegada que el comercial pot ajustar les seves ofertes i vendre més.

Els descomptes es poden configurar perquè siguin automàtics (si volem que l’aplicació no depengui del comercial) o manuals (si és el comercial el que decideix si es pot aplicar o no). A més d’això tenim 4 tipus de descomptes i recàrrecs que explicarem en aquest article.

Condicions dels descomptes

Les condicions dels descomptes defineixen els paràmetres en funció dels quals s’aplicaran els descomptes.

Per exemple es poden aplicar a clients concrets, tipus de clients, a productes i / o família de productes, mètodes de pagament, usuaris (agents comercials), …

En funció de quina condició tinguin establerta el descompte actua d’una o altra forma. I, si un descompte té dos o més condicions només s’aplicarà si totes es compleixen.

D’aquest apartat només cal tenir en compte que, les condicions que afecten producte i famílies de producte provocaran que els descomptes es realitzen només en aquelles línies de producte configurades. Per tant només s’aplicaran en les línies de la comanda afectades. En canvi si configurem un descompte en funció del tipus de client, compte, mètode de pagament, etc, el descompte es calcula del total de la comanda.

També hi ha les condicions de volum que permeten decidir quines quantitats de producte (o import total de línia) fan que el preu variï. Aquí ho expliquem amb més detall.

Cómo configurar las condiciones de los descuetntos y recargos en uSell CRM

Tipus de descomptes i recàrrecs

uSell CRM permet aplicar aquests 4 tipus de descompte, que actuen com definim a continuació:

  • Moneda: aplica una quantitat neta de descompte. Cal tenir en compte que, quan vam triar aquest tipus de descompte amb una condició de producte o família de productes, la quantitat indicada es multiplicarà per les unitats de producte introduïdes. Per exemple, si indiquem 0,30 € de descompte amb la condició que afecti la família de productes “Maquillatge” uSell CRM descomptarà 0,30 € a cada unitat d’aquest producte. (A més de poder configurar diferents quantitats en funció de condicions per volum, llavors descomptarà la quantitat indicada a cada unitat en funció de quantes unitats s’afegeixen a la comanda)
  • Moneda manual: funciona exactament igual que el tipus anterior, però amb la diferència que l’administrador estableix uns valors entre els quals el comercial podrà triar el descompte de forma manual, sempre dins d’aquest rang. Per exemple es pot establir un descompte entre 0,20 € i 0,50 €. Així el comercial tria quin descompte aplicar per tancar la venda.
  • Percentatje: Sempre que la condició del descompte s’associï a un producte o família de productes, el percentatge afectarà només a la línia de productes. Si en les condicions del descompte no s’ha establert cap condició de producte o família de productes, el descompte (o recàrrec) es calcularà sobre l’import total de la comanda o pressupost.
  • Percentatje manual: Aquest tipus de descompte funciona exactament igual que el tipus “moneda manual” amb l’excepció que es tracta d’un interval de percentatges.

Tenint en compte això, podrem realitzar infinites configuracions per controlar els descomptes que realitzen els nostres comercials alhora que els deixem marge per ajudar-los a tancar més vendes.

Exportar informació en arxius excel

Perquè en ocasions necessitem extreure la informació del nostre CRM a un arxiu extern, uSell CRM permet extreure tota la informació que conté a documents Excel.

Els documents Excel permeten multitud de funcionalitats per aplicar filtres, combinar informació i fins i tot interactuar amb altres programes d’automatització de màrqueting.

Amb uSell CRM podem extreure informació sobre: comptes, contactes, reports comercials, comandes i pressupostos, productes i usuaris.

Tenint en compte que podrem aplicar filtres per extreure només la informació concreta que necessites i que un Excel permet realitzar múltiples accions, podrem extreure tota la informació necessària per a realitzar plans d’acció en funció de com s’han desenvolupat les interaccions amb els clients. Molt útil ens resulta aquest antic post per conèixer com configurar els informes en usell CRM.

Exportar a excel las cuentas de los clientes

I, en breu, més novetats !!! Apunta’t a la nostra Newsletter per no perdre’t res!

➡️ ➡️   CRM Manager: Què és?