Entenem com a màrqueting relacional el conjunt d’accions i estratègies que una empresa porta a terme per a establir i mantenir relacions properes i duradores amb els clients en què les dues parts es beneficiïn.

El màrqueting basat en la relació implica una orientació estratègica cap al client que marqui la diferència amb la competència.

Contenido

Estratègia de Màrqueting Relacional

Aquesta metodologia de vendes porta moltíssims anys existint, però ara, amb l’ús de noves eines i les noves tecnologies és més fàcil de dur-la a terme de manera més efectiva.

Aquesta estratègia consta de diferents etapes o fases que s’han de seguir per fidelitzar els clients. Com el màrqueting relacional va una mica més enllà, també implica seduir nous clients a través de l’ús de continguts de qualitat, atreure’ls amb valor afegit i generar confiança.

Aconseguir una base de dades

Comptar amb una base de dades de clients o leads de qualitat ens permetrà realitzar accions sobre contactes realment interessats (Inbound Marketing, del qual parlarem en un altre post).

Segmentació de la base de dades

La nostra empresa comercialitza diversos productes i segur que no tots tenen el mateix nínxol de mercat. Dirigir una acció comercial cap a un públic objectiu més adequat ens aportarà millors resultats.

Això podem aconseguir-ho si tenim una base de dades de qualitat. La utilització d’eines com uSell CRM que permet filtrar els clients per diferents criteris ens ajuden millor a definir el perfil ideal de client objectiu.

Orientar el missatge al target

Depenent a qui va dirigit el missatge, que canal de comunicació seguirà, etc., hem de condicionar el to, l’oferta, l’argot, el temps de durada, …

Personalitzar al màxim el missatge és una estratègia basada en la relació amb el client. Ens ajuda a oferir-los productes i serveis que s’ajustin més a les seves necessitats i desitjos. Si podem fer que identifiqui la seva necessitat amb el producte que oferim, tindrem el 80% del camí recorregut.

Interactuar amb el client

En aquest punt hem de mantenir amb el client una conversa, no un monòleg. Aquí han de “parlar” les dues parts. Tindrem en compte els seus suggeriments i demandes per a adaptar-nos també nosaltres a les seves necessitats.

Si fem partícip al client en aquest punt, sentirà que participa de la conversa, no només que és espectador en el monòleg. Gràcies a aquesta interacció podem crear un vincle amb el client i aprofitar per conèixer millor els seus gustos i interessos. Aquestes dades podràs aprofitar-los en accions futures.

CRM com a eina per al Màrqueting Relacional

El concepte d’un CRM no funciona per si sol tret que formi part d’una estratègia basada en el màrqueting relacional.

La forma més antiga de vendre, abans que existissin ni internet ni les grans tecnologies, era el màrqueting relacional, encara que no es tenia consciència d’això. Anar al mercat de la teva ciutat on els botiguers ja et coneixien i et tenien guardat i preparat aquell producte que tots els dijous compraves. Fins i tot oferir-te una cosa nova que els havia arribat perquè sabien que podia interessar-te. O el cambrer del bar del costat de la teva feina, que ja sap com prens el cafè als matins.

En un petit comerç, amb pocs clients i fidels era fàcil recordar tots els petits dades dels clients.

Avui dia, que hi ha les noves tecnologies, tenim més clients, menys temps i més competència, eines CRM poden ajudar-nos a aplicar les nostres estratègies de màrqueting relacional.

Els objectius del màrqueting relacional aplicats en uSell CRM

Amb una bona base de dades dins d’eines com uSell CRM podrem aconseguir:

  • Identificar millor i segmentar els clients potencials.
  • Ampliar la informació del client (dades, productes recurrents, preferències, etc.)
  • Millorar i optimitzar els processos.
  • Incrementar les vendes.
  • Identificar noves oportunitats de negoci.
  • Millorar el servei al client augmentant el NPS.
  • Fidelitzar al client.
  • Millorar les ofertes i personalitzar-les.
  • Reduir costos en els processos d’interacció.
Comercio Cercano

Posar al client en el centre, conèixer-lo, interactuar amb ell, personalitzar les ofertes que dirigim cap a ell i fidelitzar-lo, són els conceptes i objectius bàsics del màrqueting relacional que es posen de manifest utilitzant eines CRM.

Un CRM és per tant la solució que les noves tecnologies brinden a les empreses, per aconseguir allò que antigament podia fer-se de manera natural, enfortint la relació amb els seus clients.

En definitiva, el que funcionava abans també funciona ara, només que les eines que ens ajuden a aplicar-són diferents.

➡️ ➡️   Per què els teus comercials no utilitzen el CRM?