Gestió Comercial

Aprèn de la teva activitat comercial amb els informes de uSell CRM que et permeten avaluar i millorar.
Ten un control exhaustivo del seguimiento comercial de tus clientes gracias a uSell CRM que permite hacer informes y reports comerciales para saber en todo momento el estado de los clientes y poder actuar en función de cada situación
Seguiment comercial

Aconsegueix un control íntegre de l’activitat i el seguiment comercial dels clients

Realiza informes comerciales en todo momento para controlar tus acciones y actividades comerciales en todo momento y tener un mejor seguimiento comercial de una cuenta, empresa y cliente

Activitat comercial CRM

Podràs realitzar informes abans, durant i després de qualsevol acció comercial: trucades, visites, correus electrònics, etc.

Gracias a la evaluación de las acciones y actividades comerciales podrás aprender y mejorar para que tus siguientes ventas sean más exitosas todavía. Vende más y mejor gracias a l mejor CRM móvil que permite controlar la actividad comercial gracias a informes de evaluación y seguimiento.
Evaluació de les accions

Descobreix quines accions estan funcionant i quins no, coneixent en tot moment la situació amb el client.

Mejora la actividad comercial y se más eficiente gracias a tener un seguimiento comercial con los reports e informes comerciales que facilitan datos de interés en cuanto a las acciones comerciales con los clientes, consigue ya uSell CRM
Millora l’activitat

Gràcies a la informació obtinguda millora la teva gestió comercial.

Realiza todos los reports e informes comerciales que necesites para tener un seguimiento comercial adecuado poder vender más y mejor mejorando las visitas comerciales con uSell CRM
Dissenya
Configura cualquier estructura y tipología de report para que los comerciales puedan rellenarlos y completarlos con la información adecuada para tener mayor control comercial gracias a uSell CRM

Planifica a la web tants informes com activitats comercials, per a tenir un millor seguiment amb la nostra gestió de reports. Proposa als dissenys dels reports les preguntes necessàries per la informació que vulguis registrar de cada interacció amb els teus clients. Podràs omplir els informes des de la App amb el teu dispositiu mòbil o des del mateix portal d’administració.

Añade tantos informes y reports como sea necesario para tener un control exhaustivo del seguimiento comercial
Crea

uSell CRM permet realitzar el seguiment a través dels seus informes o reports dissenyats prèviament per a accions comercials concretes. Complimentar-los és molt senzill permetrà al teu equip comercial realitzar un seguiment òptim de la seva gestió comercial.


Completa los informes comerciales con la evaluación de las tareas y acciones comerciales para tener mayor control comercial y mejorar en las próximas tareas, eventos y visitas comerciales con uSell CRM
uSell CRM es el mejor CRM para controlar y realizar informes de seguimiento comercial que permiten mejorar las visitas y vender más
Històric
Encuentra fácilmente el listado y historial de todos los reports para acceder a ellos fácilmente y rápidamente para poder evaluar los resultados de las acciones comerciales como llamadas, emails, eventos y visitas comerciales con uSell CRM tienes el máximo control comercial

Accedeix a l’historial d’informes emplenats. En format llista trobaràs tots els que has realitzat als teus clients. Ordena, filtra o busca per diversos criteris. Fet que et permetrà buscar i accedir ràpidament a l’informe que vulguis per poder avaluar la situació d’un client al qual vas a veure, has de trucar o has d’enviar un correu electrònic.

Evalua y analiza los reports e informes comerciales para tomar decisiones estratégicas en el ámbito comercial para persuadir a un cliente de forma más rápida y llevarlo a la compra gracias a conocer su estado con uSell CRM
Avalua

Els informes ofereixen informació de valor sobre la reacció del client davant d’una acció comercial i sobre la seva situació en tot moment. A partir de les respostes als teus reports podràs treure conclusions que condicionaran les estratègies comercials a seguir. Realitza plans d’acció en funció de l’informació obtinguda i així millorar l’atenció i vendre més.

Consulta en todo momento los informes y la evaluación sobre las actividades comerciales realizadas para poder conocer el estado del cliente y mejorar la venta de productos con uSell CRM