Tots dos són sistemes enfocats a gestionar diferents tasques en una empresa. Però, què administra cadascuna d’aquestes solucions?

Una adequada gestió de la informació en el món empresarial pot suposar la diferència entre l’èxit o el fracàs. A l’hora de triar el sistema que més s’adequa a les nostres necessitats en les PIMES, de vegades no es diferencien correctament aquests dos conceptes.

Contenido

Definició d’ERP i CRM

Tots dos són solucions de software, generalment, compatibles entre si o que es poden integrar. Per tant escollir una de les dues opcions no implica excloure l’altra solució.

ERP (Enterprise Resource Planning)

És un sistema de planificació dels recursos empresarials. S’utilitza en les empreses per controlar producció, logística, comptabilitat, estoc i inventaris, distribució i personal. Pot tenir mòduls de RRHH (nòmines), comptabilitat, facturació, finances i logística entre d’altres.

Sol ser un programari complex que s’instal·la a les PIME i requereix d’una major inversió tant en l’aspecte econòmic, personal i en temps d’implantació.

CRM (Customer Relationship Management)

Es tracta d’un sistema enfocat a gestionar la relació amb els nostres clients. El seu objectiu principal és tenir accés en tot moment a les dades i informació dels clients de la qual disposem a l’empresa. Això ens permetrà dissenyar les millors estratègies comercials per augmentar les vendes.

Avantatges d’ERP i CRM

Les dues solucions aporten grans avantatges en la gestió de l’àrea de negoci per a la qual han estat creades.

És probable que les empreses més petites tinguin prou amb l’ús d’un CRM per gestionar les seves vendes i la relació amb els seus clients. D’altres, en canvi, necessitaran un programa que gestioni tota la part més administrativa de l’empresa. Serà llavors necessària la contractació d’un ERP.

Algunes empreses opten per contractar només un, altres es decanten per tots dos. L’ideal si es contracten un ERP i un CRM és integrar-los perquè es parlin entre ells i minimitzin els processos i el treball administratiu.

La tasca de cada solució és complementària i permet agilitzar tots els processos administratius derivats de la funció més administrativa de l’empresa. I, com comentàvem en el paràgraf anterior, tot i utilitzar-se per diferents àmbits del desenvolupament de l’activitat d’una empresa, que es parlin entre si és molt més efectiu per a la tasca diària dels treballadors.

Aquestes dues solucions permeten a les empreses tenir un suport informàtic des d’on gestionar totes les tasques. Tots els treballadors accediran a aquestes eines per al desenvolupament de l’activitat. Això permetrà evitar duplicitat en les tasques i una millor comunicació entre departaments.

I en concret, als avantatges que podem trobar-nos en l’ús d’un programari o eina CRM, podem parlar de poder portar una millor gestió de totes les dades dels clients. Automatització dels processos de venda, creació de bases de dades amb informació dels clients que podran analitzar-se amb diferents objectius i inclusivament per definir diferents estratègies de negoci.

ERP i CRM per a PIMES i autònoms

Hi ha moltes opcions en el mercat: algunes són programari que s’instal·len en els dispositius de les empreses (pc, tablets). Unes altres són portals en línia que requereixen d’contrasenya i connexió a internet per accedir-hi. També hi ha algunes solucions fetes estrictament a mesura que donen cobertura total a totes les necessitats de cobrir cada funcionalitat en aquesta empresa.

Però normalment les PIMES opten per solucions ja elaborades, que poden personalitzar en major o menor mesura per adaptar-se a la seva necessitat, encara que no estiguin pensades al 100% per a elles. Les PIMES solen optar per aquestes opcions ja que són menys costoses que les aplicacions desenvolupades a mida.

Normalment un ERP consta de diferents mòduls que una empresa pot contractar. En la majoria de les ocasions les PIMES no van a aprofitar tot el potencial d’aquestes solucions.

Un CRM sí s’adapta a empreses més petites ja que se centra més en la venda i en la gestió dels clients. Per això una eina CRM és més econòmica, més fàcil i àgil d’instal·lar ja que no abasta un gran nombre d’àrees i usuaris a l’empresa. Mentre que en un ERP el procés d’implantació i implementació és més complex i costós. Sol allargar-se més en el temps i els costos per llicència, programari o instal·lació són bastant més elevats.

Conclusions: ERP i CRM

No vol dir que les PIMES no contractin o no hagin de contractar un ERP, però sí que és cert que normalment es decantaran per emfatitzar i millorar les eines que concerneixen a la relació amb els clients i les vendes que a les eines de gestió. Per tant, recorren a solucions CRM per a la gestió de les seves tasques.

Com a conclusió a aquest tema hem de dir que s’han d’analitzar diferents factors com necessitats i costos (tant econòmics com de temps i personals) per veure quin sistema o sistemes, o la integració de tots dos, ens resultaran més compatibles.

El nostre CRM en línia en espanyol i català és compatible amb la integració de qualsevol ERP que una empresa vulgui contractar o que ja disposi.

➡️ ➡️   Apps per a vendes