Obtenir informació de totes i cadascuna de les interaccions que tenim amb els nostres clients és molt important. Recapitular tota aquesta informació, emmagatzemar-la i ordenar-la en un lloc segur ens permet realitzar accions posteriors en funció de les dades obtingudes. Això és precisament el que podem fer amb els informes de uSell CRM.

Cada visita, cada correu electrònic, cada trucada, … tota la informació es pot emmagatzemar d’una manera ordenada en uSell CRM.

Característiques bàsiques que tot informe comercial ha de tenir

Una de les eines CRM que ha de dominar qualsevol equip comercial és un sistema de reports eficaç.

Tot sistema de reports s’ha de caracteritzar per ser:

 • Fàcil d’utilitzar.
 • Accessible des de qualsevol dispositiu.
 • Configurable 100% per adaptar-se a les nostres necessitats.
 • Àgil i ràpid.

Si volem que sigui útil aquesta eina hem d’implicar a l’equip comercial en el seu ús. Si els comercials se senten “controlats”, si senten que les seves accions s’estan observant, és probable que la implicació amb l’eina disminueixi. Per tant, cal motivar l’equip comercial, proporcionant-los una eina senzilla. Que els serveixi molt més de control a ells per poder realitzar seguiment i accions comercials, que a l’equip directiu.

Els informes no han de tenir una batalla inacabable de preguntes, només recollir les dades clau que veritablement necessitem.

Han de resultar fàcils d’omplir. Com menys treball li suposi a l’equip el haver de omplir-los més probabilitat hi haurà que ho facin. I que ho facin d’una manera que resulti realment útil, no només per omplir l’informe.

També és recomanable afegir un camp “Comentaris” perquè el comercial pugui incloure aquelles qüestions que no li pregunten però considera importants.

➡️ ➡️   CRM al Cloud: Què és?

Així, per exemple, si vam dissenyar un tipus de Reporti comercial per a totes les primeres visites inclourem preguntes del tipus:

 • Persona de contacte i càrrec.
 • Proveïdors habituals (amb una llista on pugui escollir els més importants)
 • Dia de visita.
 • Intenció de compra.
 • Pròxim pas.
 • Comentaris.

Serà comesa del Director Comercial o del departament de màrqueting dissenyar aquests informes. Ja que en ells inclouran les preguntes sobre la informació que sigui necessària. Un qüestionari no és agradable d’omplir tampoc per al client, i si li fem massa preguntes és probable que es incomodi.

Recomanem que les preguntes siguin senzilles i directes. I, sobretot, evitar les preguntes de caràcter més personal.

Per tant l’ideal seria fer preguntes que respongui el propi comercial del que s’extregui de la seva visita (impressions, observacions, …) sense necessitat d’interrogar al client.

herramienta CRM

El sistema únic de Informes de uSell CRM

Per això la nostra eina CRM permet amb el seu sistema únic de disseny de reports configurar el formulari idoni per a cada empresa.

El nostre programari en línia permet dissenyar infinitat de reports. Cada empresa podrà afegir el tipus i la quantitat de preguntes que necessiti en cada informe. Assignar un nom a cada tipus d’informe per identificar-lo, afegir preguntes de resposta obligatòria, de selecció d’opcions, …

Encara que aquesta funcionalitat només la podran exercir els usuaris amb el perfil administrador. I hauran de dissenyar-los des del portal web.

Estructura que permet el sistema d’informes d’uSell CRM

El primer que haurem de fer és posar-li nom al nostre tipus d’informe. Això servirà perquè el comercial esculli en cada ocasió el que ha d’omplir.

➡️ ➡️   App per gestió de comandes: com pot ajudar-te a augmentar les teves vendes

Els tipus de pregunta que permet el sistema de reports de uSell CRM són els següents:

REPORTES CRM
 • Una línia: Pregunta que es respon en el camp d’una línia. És oberta i permet limitar els caràcters. Per exemple: Persona de contacte.
 • Diverses línies: A diferència de l’anterior és una pregunta més de desenvolupament, permet exposar una explicació. És ideal com a camp “Comentaris”.
 • Data: Permet introduir una pregunta la resposta de la qual és una data. Podrem seleccionar del calendari.
 • Hora: Aquesta ens permet introduir una resposta d’hora.
 • Selector: Aquesta estructura permet afegir opcions de resposta a una pregunta. No té límit d’opcions i permet configurar si la resposta pot ser senzilla o múltiple.
 • Checkbox: Una pregunta la resposta és un camp seleccionable segons opció.
 • Nombre: Permet configurar una pregunta la resposta sigui un nombre. Es podrà establir si és sencer, decimal, dígits i decimals màxims,…
 • Galeria: Permet carregar d’imatge i vídeo.

Com veieu això ens dóna infinites possibilitats de disseny, ja que cada informe pot tenir una, diverses o cap de les opcions de cada tipus d’estructura. Podrem decidir si són requerides obligatòriament i el report no es podrà guardar llevat que les responguem.

Vol conèixer més sobre els informes de uSell CRM? En el nostre apartat de gestió d’activitat comercial tens més informació sobre ells i en la nostra pàgina de suport podràs veure en profunditat com crear un informe des de la web de uSell CRM.

I tu, què preguntes inclouries en el teu disseny? Deixa un comentari amb la teva proposta!