El món dels negocis està ple de termes que moltes vegades provenen de vocables en un altre idioma (anglès) o acrònims dels segments de paraules que el componen.

En aquest article vull explicar en què consisteix una anàlisi DAFO, quins passos has de seguir per realitzar-lo correctament. I, si arribes al final, regalar-te una plantilla per poder aplicar aquesta anàlisi a la teva empresa.

Contenido

Què és un DAFO

DAFO fa referència a l’anàlisi de la situació que podem realitzar sobre qualsevol element de l’empresa (o de l’empresa mateixa) que ens permetrà traçar una estratègia posterior per aconseguir un avantatge competitiu.

S’analitzen quatre elements pel que fa a l’objecte de l’anàlisi:

  • Debilitats: Fa referència als aspectes negatius d’una situació interna i actual l’objecte de l’anàlisi.
  • Amenaces: Fa referència a aquells aspectes externs a l’objecte de l’anàlisi que poden resultar negatius o nocius.
  • Fortaleses: En aquest apartat ens basem en analitzar aquelles qüestions positives de la situació actual que posseeix l’objecte de l’anàlisi.
  • Oportunitats: En aquest apartat s’analitzen quines circumstàncies externes a l’objecte de l’anàlisi poden beneficiar i afavorir el desenvolupament del mateix.

Podem realitzar un DAFO sobre la situació de la nostra empresa, del nostre personal, d’un producte que comercialitzem, … També si volem iniciar un negoci o llançar un nou producte.

Dur a terme un DAFO implica reflexionar de manera objectiva sobre allò que volem analitzar. Si no som realistes i sincers en les nostres respostes no resultarà efectiu i no tindrem un diagnòstic fiable dels punts forts i febles de l’empresa.

La Matriu DAFO és, per tant una eina de diagnòstic que t’ajudarà en la presa de decisions. Gràcies al seu resultat tindràs més clar que estratègies has de seguir per aconseguir progressar i millorar.

Estratègies a partir de l’anàlisi DAFO

Per establir les estratègies a seguir en el desenvolupament de la nostra activitat, l’anàlisi DAFO és el punt de partida.

Les estratègies d’un DAFO es basaran en la Matriu CAME:

  • Corregir DEBILITATS: Per esmenar les debilitats realitzarem Estratègies de Reorientació per intentar disminuir les debilitats que hem detectat.
  • Afrontar AMENACES Les Estratègies de Supervivència en aquest cas ens resultaran d’utilitat per fer front a les amenaces que ens ataquen i ens permetin mantenir-nos a la superfície en l’entorn que ens és hostil.
  • Mantenir FORTALESES: Hem de centrar les nostres forces en Estratègies defensives que ens permetin seguir comptant amb els avantatges competitius que posseïm.
  • Explorar OPORTUNITATS: I per afrontar les oportunitats que se’ns presenten hem de desenvolupar Estratègies Ofensives i “atacar” les oportunitats per no deixar-les escapar.

A més per dissenyar estratègies podem tenir en compte el DAFO Creuat (anàlisi que enfronta els aspectes positius i negatius interns i externs).

Gràcies a conèixer aquests aspectes que s’enfronten podrem combatre les amenaces i les debilitats amb les nostres fortaleses i oportunitats.

F + O = Com farem servir una fortalesa per aprofitar una Oportunitat. (Estratègies Ofensives o d’Avanç)

F + A = Com utilitzar una Fortalesa per neutralitzar una Amenaça. (Estratègies Defensives)

D + O = Com rectificar una Debilitat per poder aprofitar una Oportunitat. (Estratègies de Reordenació)

D + A = Com podem treballar en una Debilitat per minimitzar l’impacte de l’Amenaça. (Estratègies de Supervivència o Defensa)

Realitzar una anàlisi DAFO t'ajudarà a definir una estratègia per a la teva empresa

La idea de contraposar els punts en aquest tipus de Matriu és originar opcions de millora i idees per combatre els punts negatius i ampliar els positius. Simplement ens servirà per anar un pas més enllà de les estratègies CAME, utilitzant els recursos al nostre abast.

Com fer un DAFO pas per pas

Crear un anàlisi DAFO és força senzill. És un procés similar a realitzar una pluja d’idees, només que es fa en relació als aspectes comentats.

Un error que cometen moltes empreses és realitzar l’anàlisi DAFO sense abans tenir clar l’objectiu del mateix. No solament vam realitzar un DAFO per “conèixer” la situació actual de la nostra empresa, sinó que ho fem per millorar en un aspecte concret, incrementar vendes, llançar un producte nou, … Conèixer el motiu ens ajudarà a saber quins aspectes són positius o negatius en relació a l’objectiu. A més és possible que una mateixa idea aparegui en més d’un punt.

A partir d’aquí només cal seure a omplir la plantilla DAFO, que no és més que un requadre amb quatre apartats on incloure les dades.

Un model DAFO es pot aplicar en qualsevol sector i a qualsevol aspecte de l’empresa.

Anàlisi en profunditat

El primer que ens hem de fixar és en la situació actual de l’entorn. Ens ajudarà a saber si la nostra empresa (o producte analitzat) està a l’altura, en quin punt es troba i podrem visualitzar millor la situació actual.

A partir d’aquí començarem amb l’anàlisi interna. És a dir, analitzarem les Debilitats i Fortaleses. Hem d’estudiar cada aspecte de l’objecte a analitzar. Si és una empresa analitzarem els seus departaments, si és un producte totes les seves qualitats, …

Un cop tinguem clar aquests punts, hem de passar a analitzar els aspectes externs: Amenaces i Oportunitats. Conèixer l’entorn de l’objecte a analitzar (empresa, nou projecte, producte, personal de l’empresa, etc.) ens donarà la informació clau per acabar la nostra anàlisi.

Podem assignar una valoració de la idea de cada punt, per obtenir una visió menys subjectiva. Així, amb el còmput de la puntuació total, veure en quin aspecte tenim més punts. Ens servirà per veure on podem centrar les estratègies.

Podem decidir, per assignar una puntuació de l’1 al 10 (per exemple), com d’important o que impacte té cada idea de cada punt en relació amb l’objectiu pel qual es realitza el DAFO.

Serà una bona opció per saber en quines estratègies hem de centrar.

Obtindre conclusions

Aquest tipus d’anàlisi ens ajuda a obtenir les conclusions necessàries per a realitzar plans d’acció i implementar estratègies que ens permetin reaccionar a temps i millorar una situació.

Hauries de revisar periòdicament l’anàlisi per comprovar que les estratègies que s’estan aplicant estan tenint l’efecte previst.

A partir d’aquí, examinar l’evolució pot ser útil. Podrem seguir el sistema de punts que hem comentat abans per veure l’evolució i si hem de replantarnos en algun moment les estratègies a seguir.

Has realitzat alguna vegada una anàlisi DAFO (o FODA) i tens algun comentari que t’agradaria compartir? Descarrega’t aquí la nostra plantilla per realitzar un DAFO.

➡️ ➡️   Apps per a vendes