Les noves tecnologies permeten infinites formes d’arribar al client objectiu. Per aquest motiu el consumidor pot veure bombardejat de publicitat que no necessita i fins i tot sentir-avasallado.

L’Inbound Màrqueting és una manera menys agressiva d’establir contacte amb un Lead per convertir-lo en client.

Contenido

Definició de Inbound Màrqueting

L’Inbound Màrqueting és l’estratègia menys agressiva a l’hora de captar clients. Es tracta d’una tècnica que el que busca és que sigui el client el que s’interessi per nosaltres o pel nostre producte.

Es tracta d’una estratègia que intenta captar el lead just a l’inici del seu procés de compra i acompanyar durant el mateix per convertir-lo en client. Resulta molt més efectiu arribar a un client que realment necessita el producte que tu comercialitzes de gastar recursos i temps a arribar a clients que no necessiten el que vens, i que, per molt bo que resulta, no ho van a comprar.

I tot això, com es fa?

Pilars del Inbound Màrqueting

Perquè un lead interessat arribi a nosaltres hem de ser fàcils de trobar. Crec que no hi ha frase més senzilla d’entendre el Inbound Màrqueting que aquesta.

Per dur a terme l’anomenat Inbound Màrqueting hem de basar la nostra estratègia en aquests 6 pilars:

Definir el buyer persona

Per saber quines paraules clau seran interessants, quin contingut pot resultar rellevant, o en quines xarxes socials es mouen els nostres possibles clients hem de fer el “retrat robot” del nostre client ideal. Sense saber això no podrem definir la resta de pilars.

SEO y SEM

Aconseguir atreure trànsit de qualitat a la nostra web serà el nostre principal objectiu. No ens servirà de res crear un Blog amb receptes exquisides amb milers de visites si tenim una botiga de bicicletes. En aquest sentit combinar SEO i SEM per aconseguir aquest trànsit pot resultar molt encertat.

Producte

Cal centrar el contingut en el producte que estem oferint. Recordem l’exemple de la botiga de bicicletes. Hem d’incloure contingut relacionat amb la marca que estem venent.

Màrqueting de continguts

Aquesta estratègia implica la publicació d’un missatge rellevant per als clients que s’estan interessant en el nostre producte. És el cas d’articles, blocs, disseny de la web, etc.

Eina CRM

Una eina CRM (Com el nostre CRM en línia en espanyol, català i anglès ) ens permet emmagatzemar tota la informació dels nostres leads. Per realitzar les accions que formen part d’una estratègia de Inbound Màrqueting un CRM ens permet:

  • Obtenir un perfil de l’buyer persona gràcies a l’experiència recollida.
  • Conversió de la base de dades en informació crucial.
  • Segmentar el tipus de clients per dirigir millor l’estratègia.
  • Analitzar els resultats i veure què està funcionant i amb qui.
  • Acompanyar el Lead en tot el procés fins a derivar en la compra.
  • Fidelitzar al client: L’objectiu final del Inbound Màrqueting.
CRM Inbound Marketing

Fases del Inbound Màrqueting

Aquest mètode de treball es composa de 4 etapes diferenciades:

  • Atracció: En aquesta primera fase s’intenta atraure el possible client cap a la nostra pàgina web o les pàgines de les nostres RRSS perquè pugui obtenir informació que li resulti interessant en la seva recerca. En aquest punt hi intervenen: continguts, SEO, Bloc, pàgina web, etc.
  • Conversió: Un cop tenim visites i els clients ens coneixen, hem de convertir-los en persones interessades, convertir-los en Leads. Per a això hem d’aconseguir les seves dades de contacte per poder acompanyar-los en el procés que seguirà a partir d’aquí.
  • Seguiment: És la fase on contactarem amb el Lead per proporcionar-li la informació que necessiti i orientar-lo en tot el procés. Aquesta fase ha de desembocar en el desig de compra. Tenint en compte la filosofia del Inbound Màrqueting (estratègies no intrusives), no podem ser massa pesats. En canvi sí hem d’estar disponibles i accessibles al lead per resoldre qualsevol dubte o problema que li sorgeixi.
  • Tancament i Fidelització: Quan el Lead compra es converteix en client. Hem de tenir en compte què ens ha ajudat a tancar aquesta venda per aplicar-lo en processos futurs. Així com també aprendre dels que no han arribat a aquest punt. Una altra qüestió molt important és fidelitzar el client perquè en un futur procés de compra nosaltres siguem la seva millor i única opció.

Seguir aquesta estratègia ens permet un dia a dia més productiu. Dirigir els nostres esforços a clients realment interessats en el nostre producte implica rebre un percentatge menor de respostes negatives. Això també afectarà la positivitat de l’equip comercial que rebran menys “no” en els seus prospeccions comercials.

➡️ ➡️   Com gestionar les teves tasques dins d'un CRM